Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Bop, GAP, Toprak, Su, Şeyh seyit özlelleştirme, yabancılaştırma

 

 Akarsularımız özelleştirilmesi' Bop projesi kapsamında olan Fırat Dicle'nin kontrolünü uluslararası güce teslim etme yolunu açar.

Gap projesi Osmanlı döneminde hayal edilen bir proje olup halen tamamlanamamıştır. 

Uluslararası güç Fırat Dicle sularının kendilerine bırakılmasını isterken' suların döküldüğü verimli havzalarıma inisiyatifleri altına almak istiyorlar. 

Tarım üretiminin dünya ihtiyaçlarını karşılamadığını biliyoruz. Tarımın can damarı olan su da toprak kadar önem taşıyor. 

Mecliste görüşülen bu özelleştirme anlayışı kabul edilemez. Vatan savaşı veriyoruz derken masa başında vatanı teslim etmenin bir anlamı olabilir mi? Gelecekte su savaşları olacak deniyordu. Ancak özelleştirme marifetiyle savaşı kaybetmek savaşmadan teslim olma anlayışıdır. 

Gap projesi anadır, vatandır, bop projesinin önünde bir duvardır. Ağaların elindeki toprakların bir kısmını topraksız köylülere vererek Terörün, şeyhin, seyidin kapısında köle olan halkı özgürleştirmekle mümkündür. 

Gap projesi enerjidir, Gap projesi ihracattır, Gap projesi iştir aştır. 

Varlıksız devlet züğürt ağa ya benzer. Devletin varlığı olur. Devlet varlığıyla sosyal güvenliği de sağlar. Gap projesi stratejik öneme sahiptir. Özelleştirmeyi yabancılaştırmayı Türk milleti kabul etmez. Özelleştirmeyi düşünen varsa, biran önce geri adım atmalıdır.

 

İbrahim KARAVELİOĞLU

25 Mart 2018, 16:03