Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

İbrahim Karavelioğlu

21 Ekim · 

Neredeyiz.

(Kemalist Devrim) ya da Milli demokratik devrimlerimizin' emperyalistlerce ve işbirlikçileri marifetiyle kesintiye uğratılması sonucunda düştüğümüz durumdan yeniden çıkmanın yolu' milli demokratik devrimleri tamamlamaktan geçiyor.

Tarım ürünlerinden yüksek teknoloji ye, doğal gazdan petrol ürünlerine kadar ithal eden bir ülke olduk. Ayrıca gazete kâğıdından tuvalet peçetesine kadar ithal ediyoruz. Yerli milli diyerek kendini avutanlar, nescafesinden sigaraya kadar ithal edildiğini görmezden geliyor.

Tarım ilaçları ve insanlarımızın sağlığı için gerekli ilaçları da ithal ediyoruz. Bu nedenle üretim ekonomisinin alt yapısını yeniden kurmak zorundayız.
Millet olarak mevcut durumu anlayıp' yeniden kurtuluş savaşı vermeliyiz. Kurtuluş Savaşını emperyalist ülkelere karşı vermiştik. Bugün yeniden milli mücadele gerekiyor.

Bip ya da bop dayatmasına karşı komşu ülkelerle sıkı bir işbirliği tek çaredir. 
Vatan savaşımızı kazanmamız için' ekonomik zorlukları aşmamız için milli hükümet kurmak zorundayız. Türkiye üretim devrimini hayata geçirecek potansiyeli ancak, milli direniş yapacak milli hükümetle aşabilir.

İbrahim Karavelioğlu

14 Ekim · 

 

Her konuda duyarsız olmak;  Rio karnavalları düzenleme yolunu açar. Türkiye karnavalları olsun mu?

İbrahim Karavelioğlu

12 Ekim · 


Türkiye de terörü destekleyen papaz az bir cezayla serbest bırakılmış. Karar kesinleşirse'
Başka davalara emsal teşkil etmez mi?

Yorumlar:

Mahmut Yavuz: Etmez burası Türkiye

Feride Yılmaz: Hayır her dava kendi içindeki şartlara bağlıdır

Nesrin Nebi Altıncı: Papaza karşı bizim Papaz da, İran da gibi başımıza Lider olacak. Ver Playı; MHP Af tasarımı ve BBP İdam tasarımını CB ye sunsun. CB ve AKP onaylasın. Fetullah Hoca Efendi Aftan yararlanan, İdamdan kurtulsun. TC ye geri dönsün, Dinî Lider olsun. Fetö den tutuklanan %80i serbest bırakılsın, bunlar Fethullah’cı ve geri kalanı asılsın, bunlar Fetullah’a karşı. Ve kim bu uygulamaya karşı çıkarsa, ya sürülsün ya asılsın.” Ve Stop. Ama tekrar izleyin ve izletin. Bu defa Millet aldatılıyor. Ve herkes aldanıyor.

 

İbrahim Karavelioğlu: Kimsenin aldandığı yok adanmış gibi yaparlar.

 

Abdurrahman Küçük: Altın çağındaki yargılama böyle Adaletli olur.

 

TC Fuat Çınar: Çakallar aportta

 

TC Fuat Çınar: Sadece iktidarın yarattığı havayı soluyanlar gerçeği göremez. Papaz yargılandığı suçun cezasını almış ve aylarca tutuklu kalmıştır. Her tutuklu gibi kanunun kendisine sağladığı haklar çerçevesinde, tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak ta yattığı 

 

Fevzi Karavelioğlu: Görünüşe göre Türkiye bu papazi esir tutuyordu ABD ye baskı yapabilmek için. Feto’yu istediler papazi serbest bırakmak için. ABD kabul etmedi. Sonra ABD economic baskı yapmaya başladı ve Halk bankasının Iran ambargosuna karşı yaptığı işlemlerden dolayı Halk bankası yöneticilerinden birine verilen ceza durumu değiştirdi deniyor. Görünüşe göre economic baskıdan dolayı Erdoğan "Türkiye’de hukuk bağımsızdır, ben papazin serbest bırakılmasını emreder" dedikten sonra papaza karşı tanıklardan birisi ifadesini değiştirmiş ve hâkim papazi serbest bırakmış. Burada güvenilir gazeteler böyle yazı.

İbrahim Karavelioğlu

9 Ekim ·

Batıyla Nato’yla birlikte olacağız diyenler Mc Kinsey konusunda Mangalda kül bırakmıyor.

İbrahim Karavelioğlu

4 Eylül · 

 

Nereye gidiyoruz.

Demokratik laik sosyal hukuk devleti anlayışında' herkes aynı olmak zorunda değil' ancak herkes halkçılık temelinde " olmak zorundadır. Uymayan partilerin anayasa gereği kapatılması gerekir. Ya da suç unsuru olanların yargı önünde hesap vermesi gerekir. Denetimsiz Devlet olmaz. 
Denetimsiz ekonomi de olmaz.
Denetimsiz demokrasi hiç olmaz. Olsa olsa mafya devleti olunur. 
Emperyalizmin milli görünümlü "maskeli yazar Çizerleri de, hainliklerine devam ediyor. Özgürlükçü medya olmaz ' mevcut medya, ya da yazar çizerlerin de' denetimini bağımsız yargı yapmalıdır. 
Hainlere özgürlük isteyenler de haindir.

Türk lirasının değerinin düşmesine hizmet edenler Türkiye de İç savaş çıkartmak istiyor. Bu nedenle Türk milleti oynanan oyunu görmezden gelemez.

Türk milleti emperyalizmin yayılımcı anlayışına karşı halkçılık temelinde tek yürek olmak zorundadır.

İbrahim Karavelioğlu

30 Ağustos · 

 

NEREDEN NEREYE...

1947'den itibaren Türkiye, Amerika'nın MARSHALL YARDIMI’NI almaya başlar. Her şey bu yardım ile başlar.

Amerika; "Türkiye, Amerika'nın arzuladığı yasal düzenlemeleri yapmak zorundadır" maddesini dayatır.

1947 yılında İsmet İnönü FULBRİGHT anlaşması ile Türk Eğitim Sistemini Amerikalılara resmen teslim eder.

İnönü'nün daha bir çok ihaneti ile birlikte, böylece Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir Amerikan sömürgesi olma yoluna girer.

Demokrat Parti dönemin de ise özel harp dairesi ve ekonomide borca dayalı açılım öne çıkar. Makineli tarıma geçilmesine rağmen, Türkiye ekonomisi büyük bir çukura düşer.

Sonrasın da "Ekonomiyi bozan Menderes kendi milletvekillerinden oluşan tahkikat Komisyonu kurar, bu komisyonun aldığı karar' kesin hüküm niteliğindedir. Astığı astık, kestiği kestik.

Doğu Perinçek yaşam boyu ABD’ye ve onun dolarına karşı mücadele verdi, vermeye de devam ediyor. Bugün ise Perinçek gibi düşünen sayısı hızla artıyor.

İbrahim Karavelioğlu

29 Ağustos · 

 

Nereden nereye geldik.

Turgut Özal; Tarımı küçülteceğim derken sanayileşmeden dem vurmuştu. 
1988 yılın da başlayan tarımı küçülteme anlayışı, sonuç olarak, tarım ürünlerini dışarıdan alır hale gelmemizi sağladı. Tarıma dayalı sanayilerimiz de büyük zarar gördü.

Tarım ürünleri satarak kurduğumuz dev tesisleri görmezden gelenlerin de gözü kör olsun.

Pancarı işleyen şeker yapan fabrika sanayimizin bir parçası değil miydi?

Pamuğu işleyip ip yapan fabrika tarıma dayalı sanayi değil miydi?

Portakalı sıkıp suyunu çıkaran fabrika sanayi yerine geçmiyor mu?

Mısır, buğdayı un yapan un fabrikası sanayinin bir parçası değil miydi?

Yerli malı sigara kalmadı, sigara üreten fabrikalar Sanayiden saymayalım mı? Sigara ithalatına ödenen dolarlara ne diyelim.

Demirçelikler, raf ireniler, Sümer bank tesisleri, Alüminyum tesisleri, daha neler neler tarım ürünleriyle ödendi. Bu tarım da ne kadar çok fabrika kurarmış.

Tarımı küçültürken, hayvancılığı da küçültünüz. Hayırlı olsun ithalattaki başarınız.

İbrahim Karavelioğlu

17 Ağustos ·

Neredeyiz ne yapmalıyız.

Mevcut durum da krizden çıkmanın yolu; Türkiye hangi ürünleri ithal ediyor? İthalatı yapılan hangi ürünleri üretebilir? Sorusunun cevabını bulmak için sanayicilerimizin, ziraat odalarının, diğer kobilerin ve ilgili bilim adamlarının, birlikte yapacağı büyük bir çalıştay toplantısı düzenlenmelidir. Aynı zaman da dış temsilciliklerde görev yapan görevlilerin de katılacağı bir toplantıyla Türkiye bir yol bulabilir.

İçinde bulunduğumuz durumdan Türk milleti birlikte çıkabilir.

Dış güçlerin ınsiyatifinden kurtulmanın yolu ihracat ile ithalatı denk duruma getirmemize bağlıdır.

K.Dervişin satışa ve özelleştirmeye dayalı ekonomi modeliyle, üretimin alt yapısını yok ettik. Tarım ürünlerine kadar ithal eder duruma geldik. Borcu yeni borçla döndürmek, artık geride kaldı.

Vatan partisi " Milli demokratik devrimleri tamamlayacağız derken, yeniden üretim ekonomisini kurmayı amaçlamıştır. Vatan partisi bilimsel siyasetle yoluna devam ediyor.

1923 yılında İzmir iktisat kongresinde alınan kararları yeniden almaktan başka seçeneğimiz de yoktur. Bizi düştüğümüz çukurdan ancak Türk milletinin birlikte mücadelesi kurtarır.

Ey Amerika demenin bize bir faydası olmaz' tek çözüm üretim ekonomisidir.

Yorum:

Mustafa Temiz Ellerin dert görmesin.