Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

İbrahim Karavelioğlu konuştu Ersan.net Yazı: Muhterem din kardeşlerim, güzide vatandaşlar Misakı Milli sınırlarımıza hiç kimse göz dikemez, göz dikenlerin haddini bildiririz şeklinde hitap edenler halkı soyanlardır.

Değerli halkımız, diyerek bilimsel siyaset yapanlar, gerçeği, doğru bir şekilde anlatırken, çözümlerini de ifade ediyorsa problem yoktur.

Gittikleri yerde yöreye uygun gaz verenler halkın oyunu bir şekil de almak isteyen politikacılardır.