Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Ibrahim Karavelioğlu
22 Ekim · 

Konkordato ilan eden şirket sayısı 3000'ni geçmiş. Şırketlerden alacağı olanlarda mı aynı yola müracat edecek?
Borç zinciri oluşacak.