Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

TARIM

Ibrahim Karavelioğlu
18 Kasım, 16:06 · 

Türkiye tarım da dışarıya bağımlı olduğu müddetçe halkı'nın karnını doyuramaz. Lafla yerli milli olanlar' tarım girdilerin de yerli milli değiller. Bu durum da' yerli milli sözleri havada kalıyor. Avrupa Birliği ülkeleri gayri safi milli hasılanın'% 50 ' sini tarıma ayırıyor. Türkiye de tarım yabancıların insiyatifine teslim edilmiştir. Yerli tohum ekene destekleme de yok, yerli tohum özendirileceğine yabancı tohum ekene destekleme veriliyor.

Ibrahim Karavelioğlu
24 Ekim · 

Çiftçinin borcu 109 milyar. Çiftcinin belgesiz olan tefeci ye borcu kim bilir ne kadardır . Mevcut durum da çiftçi ektiği ekine az gübre kullandı.

İktidar orta vadede üretim ekonomisine geçeceğiz derken' tarımda üretimin düşeceğini görüp çare araması gerekir.

Üretimin alt yapısı yeniden kurulmadan' tarımda üretimi artırmak mümkün değildir.